Udostępnianie folderów czatów

Przeczytaj oryginalny tekst w języku angielskim

Każdy użytkownik może w łatwy sposób utworzyć własny folder czatów zawierający maksymalnie 200 czatów i udostępnić go znajomym, współpracownikom lub obserwatorom, wysyłając pojedynczy link. Jednym dotknięciem odbiorca może wygodnie dołączyć do każdej grupy i kanału w folderze.

W ten sposób można odblokować bezproblemowy proces wdrażania do pracy w firmach, umożliwić dziennikarzom i ekspertom szybkie udostępnianie list wyselekcjonowanych źródeł wiadomości i społeczności i wiele więcej.

Każdy folder może mieć wiele linków, które udostępniają różne zestawy czatów.

Tworzenie folderów czatów

Aby utworzyć folder czatów, przejdź w dowolnej aplikacji Telegram do Ustawienia » Foldery czatów. Wybierz czaty, które chcesz dodać, i nadaj mu nazwę — twój folder pojawi się na liście czatów jako osobna karta, na przykład Praca lub Wiadomości.

Każdy folder czatów może zawierać do 200 czatów a każdy czat można dodać do wielu folderów.

Jeśli chcesz udostępnić swój folder innym osobom, nie uwzględniaj ani nie wykluczaj „Typów czatów”, takich jak „Grupy”, „Kanały” lub „Nieprzeczytane”.

Udostępnianie folderów

Aby udostępnić swój folder, naciśnij i przytrzymaj nazwę folderu na liście czatów i wybierz „Udostępnij” lub otwórz folder w Ustawienia » Foldery czatów. W ten sposób zostanie utworzony nowy link zaproszenia do twojego folderu. Możesz wybrać, które czaty z folderu staną się dostępne dla osób, które otrzymają ten link.

Dotknij ⋮ na Androidzie lub ... na iOS, aby nadać linkowi charakterystyczną nazwę lub wygenerować kod QR.

Foldery, które używają filtrów takich jak „Grupy”, „Kanały” lub „Przeczytane” nie mogą być udostępniane.

Wybieranie czatów do udostępnienia

Podczas tworzenia linku zaproszenia, możesz wybrać dowolne publiczne grupy lub kanały, a także prywatne grupy i kanały, w których masz uprawnienia administratora do zapraszania użytkowników. Czaty z poszczególnymi użytkownikami i botami nie mogą być udostępniane razem z folderem, ale użytkownicy mogą później dodać je ręcznie.

Udostępnienie komuś folderu umożliwia tej osobie bezpośrednie dołączanie do wszystkich jego czatów — nawet tych, które normalnie wymagają Próśb o dołączenie (z tego powodu tylko administratorzy mogą dodawać do udostępnianych folderów publiczne czaty z prośbami o dołączenie).

Po wybraniu czatów możesz skopiować link zaproszenia lub natychmiast go udostępnić. Kiedy odbiorca wejdzie w link, otrzyma zaproszenie i podgląd folderu – po zaakceptowaniu zostanie dodany do każdego czatu, a folder pojawi się na jego liście czatów. Jeśli później zechce usunąć folder, będzie mógł za pomocą jednego dotknięciem opuścić wszystkie zawarte w nim czaty.

Czaty, których nie możesz udostępnić za pomocą linku, oraz te, których nie chcesz udostępniać, pozostaną w twojej osobistej wersji folderu — możesz nadal normalnie z niego korzystać.

Zarządzanie poziomami dostępu

Foldery mogą mieć do 100 unikalnych linków zaproszeń — każdy z nich daje dostęp do innych czatów. Na przykład możesz utworzyć link „Menedżer”, który udostępnia wszystkie czaty z folderu „Praca”, podczas gdy link „Stażysta” odblokowuje tylko 2 lub 3 czaty.

Podobnie ktoś, kto ma w folderze „Wiadomości” kanały w wielu językach, może chcieć utworzyć osobne linki dla języka angielskiego i hiszpańskiego albo linki do Wiadomości ze świata i Wiadomości lokalnych.

Możesz podnieść poziom dostępu dowolnego użytkownika, który dodał twój folder, wysyłając mu inny link – będzie miał szansę na dodanie brakujących czatów do tego samego folderu.

Nadawanie nazw linkom

Możesz łatwo organizować różne poziomy dostępu, nadając każdemu linkowi zaproszenia własną nazwę. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj nazwę folderu i wybierz opcję Edytuj folder, a następnie dotknij link » ⋮ na Androidzie lub ... na iOS » Edytuj nazwę.

Wybrane przez ciebie nazwy linków są prywatne i nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Aktualizowanie folderów

Kiedy dodasz nowe czaty do swojego folderu, nie będą one automatycznie widoczne dla użytkowników, którzy dodali ten folder za pomocą linku zaproszenia. Jest to przydatne, w przypadku gdy musisz dodać kilka czatów dla własnej wygody.

Jeśli chcesz, aby folder został zaktualizowany dla innych użytkowników, możesz zaktualizować istniejący link zaproszenia, dodając nowe czaty. Każdy, kto użył tego linku, zostanie poproszony o dołączenie do nowych czatów.

Aby zaktualizować link, wybierz folder w Ustawienia » Foldery czatów, dotknij link, a następnie wybierz nowe czaty, które chcesz dodać.

Dostosowywanie folderów

Po dodaniu folderu przez użytkowników za pomocą linku zaproszenia mogą oni dostosować go do swoich potrzeb, zmieniając jego nazwę, dodając własne czaty lub usuwając inne. Na przykład użytkownicy, którzy dodali udostępniony przez ciebie folder Praca, mogą dodawać czaty 1-na-1 ze współpracownikami z własnego działu.

Nowe czaty, które dodasz do folderu, nie będą udostępniane automatycznie. Jeśli ręcznie zaktualizujesz link zaproszenia, użytkownicy, którzy dodali twój folder, otrzymają sugestię dołączenia do nowych czatów.

Premium Funkcje premium

Wszyscy użytkownicy Telegrama mogą dodać 2 udostępniane foldery, z których każdy zawiera do 100 czatów – aby dołączyć do kolegów lub podzielić się zainteresowaniami ze znajomymi. Subskrybenci Telegram Premium odblokowują 20 udostępnianych folderów z maksymalnie 200 czatami w każdym i mogą utworzyć do 100 różnych linków zaproszeń w każdym folderze.

Podobnie jak w przypadku wszystkich funkcji Telegram Premium, to dopiero początek — spodziewaj się jeszcze bardziej rozbudowanej funkcjonalności w przyszłych aktualizacjach.

Subskrybenci Premium odblokowują również opcje zaawansowanego zarządzania czatem – takie jak ustawienie domyślnego folderu.